KLIK REVIEWOFRELIGIONS.BLOGSPOT.CO.ID UNTUK KEMBALI KE HALAMAN DEPAN
=====> ISLAM DOES  NOT SUPPORT TERRORISM <=====
ISLAM RAHMAT SELURUH ALAMVIDEO SATU JAM CARA MEMAHAMI YESUS SEBAGAI ANAK TUHAN

Korupsi Menurut Al-Qur'an?

 
[QS 2:188] Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
 
Jelas jelas kitab suci orang Islam mengharamkan korupsi tetapi banyak umat Islam (pejabat) di Indonesia yang korup. Jelas disini korupsi lebih banyak disebabkan oleh mental. Jika mental anda sudah korup maka kitab suci hanyalah bacaan novel.


[QS 5:38] Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Ayat diatas menegaskan untuk memotong tangan pencuri. Tentu pencuri disini maksudnya mereka yang serakah, dalam artian sudah mampu masih mencuri. Kalau ada orang yang kelaparan, meminta-minta tidak ada yang mengasih terus mencuri, tentu bisa dihukum lebih ringan.

Banyak orang yang memandang hukum potong tangan ini kejam, padahal negara-negara seperti Cina atau Korea Selatan menghukum mati mereka yang korup dan negara tersebut bisa tumbuh ekonominya.

RANDOM ARTIKEL