Agama (17) Al Qur'an (14) Budha (5) Hindhu (14) Islam (137) Kristen (113) Muhammad (11) Tuhan (18) Yesus-Isa (19) Yudas (5)
=====> ISLAM DOES  NOT SUPPORT TERRORISM <=====
ISLAM RAHMAT SELURUH ALAMVIDEO SATU JAM CARA MEMAHAMI YESUS SEBAGAI ANAK TUHAN (BUKAN TUHAN)

Pengampunan Dosa Nabi Muhammad
(AL-Quran 2:119)Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira ......

Nabi Muhammad diutus untuk membawa berita gembira. Apa itu berita gembira?, berita gembira adalah kabar akan disediakannya surga bagi mereka yang beriman pada Allah. Di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata berita gembira antara lain ayat dibawah ini :

(AL-Quran 2:32) Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. ........

Dengan memahami makna berita gembira diatas, maka kita akan bisa memahami terhadap apa yang diucapkan oleh Yesus (BACA DISINI) , dimana disana Yesus memberikan ampunan dan kabar gembira.

Dengan demikian kita pun dapat memahami bahwa Nabi Muhammad dapat memberikan ampunan dosa, dengan kata lain "memberikan kabar pengampunan dosa", bagi mereka yang beriman!.

RANDOM ARTIKEL