ARTIKEL TERBARU

DMCA.com Protection Status Protected by Copyscape
Penulis

Saturday, 4 August 2012

Kalimat Syahadat Sesuai Dengan Ilmu MatematikaSeperti diketahui Al-Quran memiliki angka keramat 19, angka ini diperoleh berdasarkan kalimat Basmalah, B(i)sm All(a)h Al-R(a)hm(a)n Al-R(a)him. Catatan : huruf dalam kurung tidak terdapat dalam huruf bentuk Arab. Jumlah huruf (tak termasuk dalam kurung) berjumlah 19


Mungkin anda akan bertanya mengapa angka keramat Al-Quran 19. Karena itu merupakan awal angka (1) dan akhir angka (9). Angka terdiri dari 1-2-3-4-5-6-7-8-9. Dan ini merupakan konsep Tuhan yang mempunyai sifat Yang Awal dan Yang akhir.

[QS 57:3] Dialah Yang Awal dan Yang Akhir Yang Zhahir dan Yang Bathin  dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kalimat syahadat merupakan kalimat yang selalu (khusus) diucapkan bagi seseorang yang ingin masuk Islam. Ada yang panjang seperti ini :

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله

Ash-hadu anla ilaha illal-Lahu Wahdahu la Sharika Lahu wa-ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu

aku bersaksi bahwa tak ada yang berhak disembah kecuali Allah, satu-satunya tak ada yang lain, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah pelayan dan utusanNYA.

Yang sering dibaca adalah yang pendek sebagai berikut :
 
أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمد رسول الله

ašhadu an lā ilāha illā-llāh, wa ašhadu anna muhammadan rasūlu-llāh

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah


DIBAWAH ADALAH TABEL HURUF ARAB

 أشهد أن

ašhadu an = aku bersaksi bahwa
 
1+300+5+4+1+50=361
361 = 19 x 19

لا إله إلاَّ الله
lā ilāha illā-llāh = tiada Tuhan selain Allah
30113051301130305 = 19 x 1584897436901595
30+1+1+30+5+1+30+1+1+30+30+5 =165
165 = 99 + 66

99 = Asmaul Husna & 66 nilai angka Allah LIHAT DISINI
9966165 = 19 x 524535

muhammadan rasūlu-llāh = Muhammad adalah utusan Allah
92454 = 19 x 4866

92 = Angka Muhammad & 66 =angka Allah LIHAT DISINI
angka kombinasi ašhadu an: 130054150
lā ilāha illā-llāh = 165
muhammadan rasūlu-llāh = 454
130054150165454 = 19 x 6844955271866
lā ilāha illā-llāh = 165
ALLAH =
66
muhammadan rasūlu-llāh = 454
MUHAMMAD = 92
1656645492 = 19 x 87191868
angka kombinasi lā ilāha illā-llāh = 30113051301130305
angka ALLAH = 66
angka kombinasi
muhammadan rasūlu-llāh = 40840420060630130305
angka MUHAMMAD = 92
 
30113051301130305664084042006063013030592= 19 x 1584897436901595034951791684529632264768

 
lā ilāha illā-llāh = 165
muhammadan rasūlu-llāh = 454
454 – 165 = 289 (Allahu Akbar)
lā ilāha illā-llāh = 165
muhammadan rasūlu-llāh = 454
165 + 454 = 619
619 adalah bilangan prima ke 114 (jumlah surah Al-Quran)
Surah terakhir 114 punya 6 ayat, 114/6 = 19
ašhadu an = 361
lā ilāha illā-llāh = 165
PREFIX = و (WAW ) = 6
ašhadu an = 361
muhammadan rasūlu-llāh = 454
361 + 165 + 6 + 361 + 454 = 1347 (angka sahadat pendek)

Di Al-Quran kata SHAHADATAN dan ASHHADU dapat ditemukan di Surah 6:19
 
Qul ‘Ayyu Shay’in ‘Akbaru Shahādatan Quli Allāhu Shahīdun Baynī Wa Baynakum Wa ‘Ūĥiya ‘Ilayya Hādhā Al-Qur’ānu Li’ndhirakum Bihi Wa Man Balagha ‘A’innakum Latash/hadūna ‘Anna Ma`a Allāhi ‘Ālihatan ‘Ukhrá Qul LāAsh/hadu Qul ‘Innamā Huwa ‘Ilahun Wāĥidun Wa ‘Innanī Barī‘un Mimmā Tushrikūna

[QS 6:19] Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” Katakanlah: “Allah”. Dia menjadi saksi antara aku (nabi Muhammad) dan kamu. Dan Al Quraan ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quraan (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui.” Katakanlah: “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)”.

Surah ke 6 memiliki  165 ayat, dimana angka 165 merupakan nilai angka dari LAILAHAILALLAH

وحده لا شريك له

Wahdahu la Sharika Lahu = Satu-satunya, tiada yang lain
165 + 454 = 619

عبده ورسوله
abduhu wa rasuluhu = Pelayan dan Utusan-NYA
 
Rasul=رسول
abduhu wa rasuluhu = 388
Muhammad = 92
388 - 92 = 296 (Rasul)
abduhu wa rasuluhu = 388
ALLAH = 66
388 + 66 = 454 (muhammadan rasūlu-llāh)
Ahmad=أحمد
Wahdahu la Sharika Lahu = 619
abduhu wa rasuluhu = 388
619 + 388 = 1007 = 19 x 53

abduhu wa rasuluhu = 388
ASMA AL-HUSNA= 99 (jumlah nama Allah)
388 – 99 = 289 (Allahu Akbar)
ašhadu an = 361
lā ilāha illā-llāh = 165
Wahdahu la Sharika Lahu =
619

(kalimat pertama syahadat versi panjang)
PREFIX = و (WAW ) = 6
ašhadu an = 361
Muhammad = 92
abduhu wa rasuluhu =
388
( kalimat kedua syahadat versi panjang)
361 + 165 + 619 + 6 + 361 + 92 + 388 = 1992
19=angka keramat Al-Quran & 92= angka Muhammad
lā ilāha illā-llāh = 165
Wahdahu la Sharika Lahu =
619
Muhammad = 92
abduhu wa rasuluhu =
388
16561992388
16561992388
6 = nomor surah dimana ada kata SHAHADATAN dan ASHHADU
Syahadat pendek = 1347
Syahadat panjang = 1992
47 ADALAH NAMA SURAH MUHAMMAD
92 ADALAH NILAI ANGKA MUHAMMAD

sumber: numerical19

KATEGORI