KLIK REVIEWOFRELIGIONS.BLOGSPOT.CO.ID UNTUK KEMBALI KE HALAMAN DEPAN
=====> ISLAM DOES  NOT SUPPORT TERRORISM <=====
ISLAM RAHMAT SELURUH ALAMVIDEO SATU JAM CARA MEMAHAMI YESUS SEBAGAI ANAK TUHAN

Hubungan Incest Yang Terkenal Di Bible
Incest merupakan hubungan seksual diantara dua orang yang masih memiliki hubungan sedarah. Kegiatan ini sangat ditentang baik dari segi moral, agama maupun kedokteran. Berikut adalah ayat-ayat Alkitab Bible yang menyinggung soal Incest, dimana diantaranya dilakukan oleh para nabi semisal Ibrahim, Lot (Luth), dll

Perkawinan Kain dan Istrinya

Adam dan Hawa merupakan manusia pertama, dari mereka menurut Bible mempunyai anak bernama Kain dan Habel. Jika Kain dan Habel mempunyai istri tentunya istri mereka anak Adam dan Hawa juga. Dulu saat manusia hanya berjumlah 4 atau 5 mungkin hal ini masih diperbolehkan.

Kejadian 4:17 Kain bersetubuh dengan isterinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh; kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama anaknya.

Setelah manusia berjumlah banyak tentu hal tersebut tidak diperbolehkan bukan?. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. (2 TIMOTIUS 3:16)

Jadi Alkitab Injil yang merupakan kitab suci orang Kristen tidak bisa lepas dari ayat 2 TIMOTIUS 3:16 diatas. Dimana semua ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab Injil harus memenuhi syarat-syarat diatas yaitu :
  1. Bermanfaat untuk mengajar
  2. Untuk menyatakan kesalahan
  3. Untuk memperbaiki kelakuan
  4. Untuk mendidik orang dalam kebenaran

Perkawinan Abraham dan Sara

Menurut Bible Abraham (Ibrahim) beristrikan Sara, dan Sara merupakan saudara tiri Abraham.

Kejadian 20:12  Lagipula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi isteriku.

Perkawinan Abram dan Nahor

Kejadian 11:27 Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakkan Lot.

Kejadian 11:29 Abram dan Nahor kedua-duanya kawin; nama isteri Abram ialah Sarai, dan nama isteri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska.

Perkawinan Lot dan Dua Anaknya

Kejadian 19:30-36 Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya: "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya: "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah; baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur; masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya; dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka.

Perkawinan Amram dan Yokhebed

Keluaran 6:20 (6-19) Dan Amram mengambil Yokhebed, saudara ayahnya, menjadi isterinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram seratus tiga puluh tujuh tahun.

*Harun dan Musa hasil Incest?

RANDOM ARTIKEL